Spřízněná / Related with threads (2013)

Site specific instalace na střeše textilní továrny v centru Strakonic

Funkcionalistická stavba bývalé přádelny se nachází na soutoku Otavy a Volyňky, pár metrů od středověkého hradu, pár metrů od strakonické teplárny… Obklopená symboly Strakonic, sama je jejich symbolem – pomníkem tradičního textilního průmyslu, významného hlavně za éry podniku Fezko. Střecha přádelny je zvláštním odlehlým prostorem uprostřed města, na křižovatce dějin a proudů, poskytující jedinečný pohled na podšumavskou aglomeraci. Instalace propojená s performance odkazuje použitým materiálem k původní funkci stavby (příze) a optickou iluzí propojuje mé tělo s typickými strakonickými dominantami, věžemi kostelů sv. Prokopa a sv. Markéty. Tělo jako cívka nití odvíjí svůj příběh od místa svého původu. Propojená, svázaná, napojená, spoutaná přízemi a omezeností maloměsta…nebo také Spřízněná, jak dvojznačně vystihuje název instalace.