Landart Štefle (2012)

Landartová instalace opticky komunikující s architekturou – se stodolou rezidenčního statku. Instalace z posekané trávy vytvořená během sympózia AiC pořádaného Galerií Sam 83, Česká Bříza.

Landart installation optically communicating with architecture – with the barn of the residency house. Installation of cut grass made during sympozium Artists in Cottage organized by Gallery Sam83, Česká Bříza.

Projekt Úhel pohledu / Project Point of view