Archiv autora: kamil

Johanitská komenda – Vzkříšení prostoru (2014)

 


Site specific instalace v ambitu johanitské komendy ve Strakonicích

Jednodenní výstava současného umění v sakrálním prostoru spolu s performerem a multimediálním umělcem Matějem Frankem.

Kurátorka výstavy: Soňa Nováková

Autor černobílých fotografií: Josef Pecka;  barevné foto: Zdeněk Lacina

Tisková zpráva:

Johanitská komenda: Vzkříšení prostoru je jednodenní site specific projekt současného umění v prostorách bývalé johanitské komendy ve Strakonicích. Název výstavy nese trojí význam: Vzkříšení jednak vyjadřuje osvobození ve smyslu očištění a vyprázdnění prostoru od nepatřičných předmětů, které v posledních letech bránily vyniknout v jeho plné síle, tichosti, kráse a dynamičnosti.  Dále je symbolem oživení středověkého prostoru současnými intermediálními intervencemi, které v reakci na historii, tradici místa a génius loci vdechnou středověkému klášteru nový život i atmosféru. V přesvědčení, že umění představuje určitý předstupeň „duchovnosti“, chce být vzkříšený prostor, ve svém dalším významu, schopen zprostředkovat mystický zážitek.

Koncepce výstavy vychází z interpretace středověkého kláštera jako světa jakéhosi ideálního božího města, mikroměsta ve skutečném městě. Místo se řídilo svým vlastním řádem a prostorem. V kapitulní síni se řádoví bratři společně setkávali. Ambit je vybízel k rozjímání, meditaci a hledání vlastní duše. Kostel jako nejsvětější místo sloužil k samotné liturgii. Odedávna byl sakrální prostor pevně spjat s uměním a společně s ním tvořil naprosto svébytnou jednotku. Objednavatelé si do svých sídel i svatostánků zvali nejvyhlášenější umělce své doby nebo se alespoň snažili přiblížit aktuálním uměleckým tendencím. Na druhou stranu nebyl středověký obraz jen estetickou dekorací, ale měl sílu a moc. Byl médiem mezi jednotlivcem a vyšší nadpozemskou sférou.

Toto dřívější sepjetí duchovního života s uměním své doby bylo i impulsem pro uspořádání této výstavy. Propojení současného umění s prostorem ambitu, který dříve sloužil duchovnímu rozjímání, má prostoru navrátit jeho duchovní rozměr. Současné umělecké intervence v reakci na místní a historickou tradici s odkazem na původní funkce středověkého kláštera podpoří samotný prostor a génius loci johanitské komendy a zprostředkují nevšední prožití a vnímání místa. Cílem výstavy je zažít umění naší doby v dialogu se středověkým, nikoliv unikátní památku degradovat na pouhou výstavní síň a popřít tak dědictví naší minulosti.

Výstava je pokusem o prezentaci alternativního zacházení se specifickým „výstavním“ prostorem a pokusem o koexistenci současné umělecké tvorby se sakrálním prostorem v rámci Strakonic. Realizace výstavy je reakcí na současné využívání prostoru bývalé johanitské komendy bez ohledu na její historickou hodnotu a tradici. Jednodenní akce chce také upozornit na nedostatečnou pozornost věnovanou této unikátní památce ze strany památkářů. Výstava je i snahou o naplnění přání účastníků workshopu Hynka Látala, pořádaného v johanitské komendě před dvěma lety volným sdružením Oživme si Strakonice. A v neposlední řadě odráží můj osobní zájem o středověké umění v dialogu s uměním aktuálním.

Soňa Nováková

Spřízněná / Related with threads (2013)

Site specific instalace na střeše textilní továrny v centru Strakonic

Funkcionalistická stavba bývalé přádelny se nachází na soutoku Otavy a Volyňky, pár metrů od středověkého hradu, pár metrů od strakonické teplárny… Obklopená symboly Strakonic, sama je jejich symbolem – pomníkem tradičního textilního průmyslu, významného hlavně za éry podniku Fezko. Střecha přádelny je zvláštním odlehlým prostorem uprostřed města, na křižovatce dějin a proudů, poskytující jedinečný pohled na podšumavskou aglomeraci. Instalace propojená s performance odkazuje použitým materiálem k původní funkci stavby (příze) a optickou iluzí propojuje mé tělo s typickými strakonickými dominantami, věžemi kostelů sv. Prokopa a sv. Markéty. Tělo jako cívka nití odvíjí svůj příběh od místa svého původu. Propojená, svázaná, napojená, spoutaná přízemi a omezeností maloměsta…nebo také Spřízněná, jak dvojznačně vystihuje název instalace.