Rybníky / Lakes (2012)

Série soukromých performance v krajině – hledání míst, kde můžu pro objektiv fotoaparátu „obejmout“ rybník. Tělo se pokouší kopírovat tvar vytvořený přírodou. Kresba tělem v krajinném plenéru.

Serie of privat performances in the landscape – looking for places, where I can „embrace“ a pond or a lake. My body tries to imitate the natural shape. Body-drawing in the landscape.

Projekt Úhel pohledu / Project Point of View