Pohlednice Strakonic / Postcards of Strakonice (2012)

Série ironických pohlednic mého rodného města. Ideální „turistický“ pohled zaměňuji za precizně nevhodný. Rušivé elementy se z určitého úhlu pohledu spojují s historickými dominantami a stávají se tak jejich optickou součástí. Podtrhuji absurditu prostorové blízkosti novodobé a staré architektury, dělám si legraci z toho, jak si ve městě všechno vzájemně překáží a spojuje se tak v nespojitelné. Město je organický celek, vše souvisí se vším. Náš pohyb urbanistickým prostorem nabízí mnoho perspektiv vidění a vnímání prostorových i obsahových souvislostí.

Projekt Úhel pohledu / Project Point of view