Konstelace / Contellation (2015)

černobílé digitální fotografie

Postavy tvoří psychologickou kresbu v prostoru. Přátelé rozestavění do tvarů nebeských souhvězdí se náhodně dostávají do vzájemných vztahových konstelací. Relativizace vzdáleností v nesmírném vesmírném prostoru versus naše pozemské 2D vnímání a zaznamenávání do plošných obrazů.