Land-escapes (2010)

Fotografování sebe sama ve střepech rozbitého zrcadla. Části mého těla touží po propojení s přírodou, kterou v německém velkoměstě hledám doslova po střípkách. Příběh jednoho zrcadla. Každodenní rozklad v koupelně.

Self-photographing in the pieces of crashed mirror. Parts of my body longing for connection with nature, although there are just pieces of it in the huge german city. True story of one mirror. Every-day disintegration in the bathroom.

(Berlin)