Archiv pro rubriku: Projects

Dispozice času (2016)

Video, 0:57 min, loop

Konstelace / Contellation (2015)

černobílé digitální fotografie

Postavy tvoří psychologickou kresbu v prostoru. Přátelé rozestavění do tvarů nebeských souhvězdí se náhodně dostávají do vzájemných vztahových konstelací. Relativizace vzdáleností v nesmírném vesmírném prostoru versus naše pozemské 2D vnímání a zaznamenávání do plošných obrazů.

Spřízněná / Related with threads (2013)

Site specific instalace na střeše textilní továrny v centru Strakonic

Funkcionalistická stavba bývalé přádelny se nachází na soutoku Otavy a Volyňky, pár metrů od středověkého hradu, pár metrů od strakonické teplárny… Obklopená symboly Strakonic, sama je jejich symbolem – pomníkem tradičního textilního průmyslu, významného hlavně za éry podniku Fezko. Střecha přádelny je zvláštním odlehlým prostorem uprostřed města, na křižovatce dějin a proudů, poskytující jedinečný pohled na podšumavskou aglomeraci. Instalace propojená s performance odkazuje použitým materiálem k původní funkci stavby (příze) a optickou iluzí propojuje mé tělo s typickými strakonickými dominantami, věžemi kostelů sv. Prokopa a sv. Markéty. Tělo jako cívka nití odvíjí svůj příběh od místa svého původu. Propojená, svázaná, napojená, spoutaná přízemi a omezeností maloměsta…nebo také Spřízněná, jak dvojznačně vystihuje název instalace.

Na obláčku / On the Cloud (2013)

Fotografie vznikly bez počítačové úpravy, jen záznamem vlastní „gymnastické“ akce a otočením fotografií vzhůru nohama. Stojím na obláčku a rukama podpírám Zemi. Vtip, banalita, zázrak. Vědomí nekonečného prostoru nad námi, nebe, oblak, Vesmíru.

Projekt Úhel pohledu / Project Point of View

Rybníky / Lakes (2012)

Série soukromých performance v krajině – hledání míst, kde můžu pro objektiv fotoaparátu „obejmout“ rybník. Tělo se pokouší kopírovat tvar vytvořený přírodou. Kresba tělem v krajinném plenéru.

Serie of privat performances in the landscape – looking for places, where I can „embrace“ a pond or a lake. My body tries to imitate the natural shape. Body-drawing in the landscape.

Projekt Úhel pohledu / Project Point of View

Pohlednice Strakonic / Postcards of Strakonice (2012)

Série ironických pohlednic mého rodného města. Ideální „turistický“ pohled zaměňuji za precizně nevhodný. Rušivé elementy se z určitého úhlu pohledu spojují s historickými dominantami a stávají se tak jejich optickou součástí. Podtrhuji absurditu prostorové blízkosti novodobé a staré architektury, dělám si legraci z toho, jak si ve městě všechno vzájemně překáží a spojuje se tak v nespojitelné. Město je organický celek, vše souvisí se vším. Náš pohyb urbanistickým prostorem nabízí mnoho perspektiv vidění a vnímání prostorových i obsahových souvislostí.

Projekt Úhel pohledu / Project Point of view

Landart Štefle (2012)

Landartová instalace opticky komunikující s architekturou – se stodolou rezidenčního statku. Instalace z posekané trávy vytvořená během sympózia AiC pořádaného Galerií Sam 83, Česká Bříza.

Landart installation optically communicating with architecture – with the barn of the residency house. Installation of cut grass made during sympozium Artists in Cottage organized by Gallery Sam83, Česká Bříza.

Projekt Úhel pohledu / Project Point of view

Landart Klenová (2011)

Land-artová instalace opticky komunikující s architekturou – s kostelní věží v podhradí Klenové. Instalace ze slámy vytvořená pro jediný úhel pohledu během mezinárodního Sympózia Souznění pořádaného Galerií Klatovy/Klenová.

Landart installation optically communicating with architecture – the tower of the church bellow the Klenova castle. Installation of straw made for the only point of view during the International Symposium Consonance organized by Gallery Klatovy/Klenová.

Projekt Úhel pohledu / Project Point of View

Land-escapes (2010)

Fotografování sebe sama ve střepech rozbitého zrcadla. Části mého těla touží po propojení s přírodou, kterou v německém velkoměstě hledám doslova po střípkách. Příběh jednoho zrcadla. Každodenní rozklad v koupelně.

Self-photographing in the pieces of crashed mirror. Parts of my body longing for connection with nature, although there are just pieces of it in the huge german city. True story of one mirror. Every-day disintegration in the bathroom.

(Berlin)